تماس با ما

img_0340-2

download

۹۷۳ ۰ ۵۶۳ ۹۱۲ ۹۸+:مهندس شکری – مدیر فنی

۶۰ ۱۱ ۲۹۴ ۹۱۲ ۹۸+:مهندس گرجی – مدیر بازرگانی

۷۴ ۸۰ ۹۰۰ ۹۳۶ ۹۸+: آقای رحیمی – نصب و خدمات پس از فروش

telegram_logo-svg

 کانال تلگرامی ایران پروب https://telegram.me/IranProbe

تلگرام مهندس شکری https://telegram.me/shahriyarshokri

تلگرام مهندس گرجی  https://telegram.me/Mohamadhasangorji

instagram_app_large_may2016

https://www.instagram.com/probeiran/

download-1

info@iranprob.com

shahriyarshokri@iranprob.com

images-2

۹۷۳ ۰ ۵۶۳ ۹۱۲ ۹۸+