تجهیزات جانبی

برای آندسته از پزشکانی که با مشکل برق نامناسب جهت دستگاه های تصویربرداری ، وجود نویز در تصاویر ، عدم کیفیت مطلوب و آسیب حاصل از ادوات نامناسب برق رسانی در محل کلینیک مواجه هستند ، شرکت . مجموعه کاملی از تجهیزات تامین برق سالم ، کابلهای برق با کیفیت فوق العاده بالا ، کابلهای شبکه بسیار با کیفیت ، تجهیزات حذف نویز و … را ارائه مینماید.